LLISTES

Llista no ordenada

Llista ordenada

 1. Primer Element
 2. Segon Element
 3. Tercer Element
 4. Quart Element

<ol type="A">
 1. Primer Element
 2. Segon Element
 3. Tercer Element
 4. Quart Element

<ol type="a">
 1. Primer Element
 2. Segon Element
 3. Tercer Element
 4. Quart Element

<ol type="I">
 1. Primer Element
 2. Segon Element
 3. Tercer Element
 4. Quart Element

<ol type="i">
 1. Primer Element
 2. Segon Element
 3. Tercer Element
 4. Quart Element

<ol reversed="reversed">
 1. Primer Element
 2. Segon Element
 3. Tercer Element
 4. Quart Element

Llista descriptiva <dl>