HISTÒRIA D'ESPANYA

Aquí trobareu un comentari d'un mapa d'història sobre la segona guerra púnica

guerrespuniques
Sicilia Sicilia

1.4. LA PENÍNSULA IBÈRICA I LES ILLES BALEARS EN EL CONTEXT DE LES GUERRES PÚNIQUES
Cartago era una colònia fenícia fundada a prop de l’actual Tunis que, en poc temps, va assolir un gran desenvolupament. Quan l’any 572 aC Fenícia va caure en mans de l’Imperi neobabilònic, Cartago va forjar un imperi colonial que s’estenia per Sicília, Sardenya, Balears i els antics enclavaments fenicis de la Península. A Cartago li va sortir una rival, Roma, que en el segle III havia consolidat el seu domini sobre la península Itàlica. Aquesta rivalitat va ser l’origen de les tres Guerres Púniques, que es van estendre des de l’any 264 aC fins el 146 aC.

Segona guerra púnica